tel: 91 489 36 69
kom: 515 171 619
biuro@broutsourcing.pl

Co nas cechuje

 
Cechuje NAS

_ Core Business – możliwość skoncentrowania się na podstawowym
kierunku działalności firmy, odciążenie kadry kierowniczej od
zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac, dzięki czemu może
ona skoncentrować swoją uwagę na działaniach strategicznych
 
_ Obniżenie kosztów poprzez ograniczenie inwestycji
w pracowników, technologie, powierzchnię biurową, nieponoszenie
kosztów związanych z wypłacaniem świadczeń socjalnych,
uniknięcie wydatków na wdrożenie i utrzymanie kosztownego
systemu informatycznego. Outsourcing księgowości może
doprowadzić do redukcji kosztów nawet o 50%
 
_ Wyższy poziom usług osiągany dzięki doświadczeniu i wysokiej
specjalizacji w poszczególnych dziedzinach: rachunkowości, prawie
podatkowym, prawie pracy. Nie będziesz musiał stawać się
specjalistą w każdej z tych dziedzin – pozostaw to nam!
 
_ Zmniejszenie ryzyka błędów księgowych gwarantowane wysoką polisą OC
 
_ Rygorystyczne przestrzeganie polityki prywatności i poufności
 
_ Dostęp do szybkiej i rzetelnej informacji udzielanej przez wysoko
wykwalifikowaną kadrę, stale pogłębiającą swoją wiedzę poprzez
udział w licznych szkoleniach.
 

/co-nas-cechuje.html